Infographic. Zorggebruik op de huisartsenpost.
www.nivel.nl; NIVEL, 2018.