Infographic. Voorschrijven van opioïden op de huisartsenpost stijgt licht.
www.nivel.nl; NIVEL, 2018.