Esch, T. van, Brabers, A., Kroneman, M., Jong, J. de
Kennisvraag hulpmiddelenzorg: een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering.
Utrecht; Nivel, 2018. 62 p.
ISBN 13:9789461225269