Friele, R.
Klachtrecht: het recht op een luisterend oor.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 40 (2016) 1, p. 92-102.
In deze bijdrage staat de vraag centraal of met de nieuwe Wkkgz het klachtrecht nu goed genoeg is geregeld en of het klachtrecht in voldoende mate bijdraagt aan de daaraan gestelde doelen. (aut. ref.)