Lambooij, A., Hek, K.
Huisartsen wijken nog vaak af van astma- en COPD-richtlijn.
Pharmaceutisch Weekblad, 152 (2017) 23, p. 18-20.
Huisartsen volgen bij 90% van de kinderen met astma hun richtlijn. Bij volwassenen met astma of COPD wijken ze daar nogal eens vanaf. Met name het gebruik van (dure) combinatiepreparaten zou teruggedrongen kunnen – en misschien wel moeten – worden. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik samen met het NIVEL.