Bouwman, R., Bomhoff, M., Robben, P., Friele, R.
Toezien op zorgkwaliteit door de ogen van patiënten: andere werkwijze van inspectie nodig.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162 (2018) , p. D2453.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil het perspectief van patiënten meer betrekken bij haar toezicht. Burgermeldingen geven de inspectie inzicht in dit patiëntenperspectief. Patiënten die klachten melden willen dat het probleem dat zij melden zich niet herhaalt, maar het overgrote deel van die meldingen wordt niet nader onderzocht door de inspectie. Daarnaast worden meldingen met een klinisch aspect veel vaker onderzocht dan organisatorische of communicatieve problemen. Bij meldingen van patiënten gaat het niet noodzakelijkerwijs om het afwijken van de professionele richtlijnen met schade als gevolg. Als de inspectie kwaliteit van zorg door het perspectief van de patiënt wil bekijken, kan zij het beeld dat de patiënt hun aanreikt serieuzer nemen. Het patiëntenperspectief suggereert dat het voor de inspectie van belang is meer aandacht te besteden aan organisatorische factoren, relationele aspecten en andere aspecten van de gezondheidszorg, naast de medisch professionele normen. (aut. ref.)
The Netherlands Health and Youth Care Inspectorate (IGJ) wants to take the patient's perspective into account more often in its supervision of quality of care. The inspectorate already has some insight into this perspective via patients' reports; patients report complaints with the aim of preventing recurrence of the problem. However, the inspectorate does not further investigate the vast majority of these complaints and, furthermore, complaints with a clinical aspect are investigated far more often than organisational or communicational problems. Patients reports do not necessarily concern damage caused by deviation from professional guidelines, and if the IGJ really wants to look at quality of care from the patient's perspective then it should take the image presented by the patient more seriously. The patient's perspective suggests that it is important for the IGJ to pay more attention to organisational and communicational factors and other aspects of healthcare, along with medical professional standards.