Magnée, T., Beurs, D. de, Schellevis, F., Verhaak, P.
Steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische problemen: ontwikkelingen ggz in de huisartsenzorg 2010-2015.
Huisarts en Wetenschap, 61 (18) 10, p. 1-4.
•Sinds de invoering van de basis-ggz in 2014 speelt de huisartsenpraktijk een nog belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg dan daarvoor.
•In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels minimaal één poh-ggz werkzaam.
•Zowel huisartsen als poh’s-ggz hebben tussen 2010 en 2014 meer patiënten met psychische problemen behandeld.
•Er vond in deze periode geen taakverschuiving plaats van huisarts naar poh-ggz; poh-ggz leverden vooral aanvullende zorg aan patiënten die voorheen waarschijnlijk geen hulp zouden hebben ontvangen of die verwezen zouden zijn.
•Huisartsen schreven tussen 2011 en 2015 niet minder antidepressiva voor aan patiënten met angst of depressie, hoewel zij met de komst van de poh-ggz meer behandelopties hebben. (aut. ref.)