Derksen, F., Olde Hartman, T.C., Bensing, J., Lagro-Janssen, T.
Empathie, een kracht van de huisarts in gevaar?
Huisarts en Wetenschap, 61 (2018) 2, p. 18-23.
Empathie speelt een belangrijke rol in de patiënt-huisartscommunicatie met het oog op persoonsgerichte zorg. Een empathische houding levert de huisarts meer informatie op over de situatie van de patiënt, verbetert de onderlinge relatie en maakt dat patiënten zich meer op hun gemak voelen.
In de dagelijkse praktijkvoering is maar weinig ruimte voor zo’n empathische houding, bijvoorbeeld omdat de huisarts moet letten op het juist toepassen van standaarden en protocollen, telkens weer op het computerscherm moet kijken, met tijdsdruk kampt of administratieve zaken moet afhandelen.
Persoonsgerichte zorg kan daardoor in de knel komen. Wij hebben een kwalitatief onderzoek gedaan naar de rol van empathie in de communicatie tussen patiënt en huisarts. Huisartsen geven aan dat intervisiegroepen behulpzaam kunnen zijn bij het behouden van empathie in de dagelijkse
praktijk. Wanneer zorgverzekeraars het belang van empathie gaan inzien, kunnen zij tijd en aandacht voor de patiënt gaan financieren. Het is zinvol om tijdens de huisartsopleiding
veel aandacht te besteden aan een empathische grondhouding, cognitieve verdieping van empathie aan te bieden en gerichter te trainen door reflectie op empathisch gedrag. (aut. ref. )