Friele, R.D., Bouwman, R., Laarman, B., Veer, A.J.E. de
Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op?
Tijdschrijft voor Vergoeding Personenschade, (2018) 1, p. 20-22.