Gegevens aanvragen

De gegevens van NIVEL Zorgregistraties zijn een rijke bron van informatie. Het is mogelijk om gegevens bij NIVEL Zorgregistraties aan te vragen, tabellen of factsheets op maat te laten maken of een onderzoek op te zetten met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties.

Wat is er mogelijk?
NIVEL Zorgregistraties levert resultaten op basis van reeds routinematig verzamelde gegevens of op basis van nieuw te verzamelen gegevens. De gevraagde gegevens kunnen in verschillende vormen geleverd worden:

 1.  Een databestand ten behoeve van nadere analyses;
 2.  Een kant en klare tabel of tabellen, eventueel aangevuld met interpretatie, conclusies en implicaties volgens NIVEL;
 3.  Een factsheet.

 

Hoe werkt het?
Alle onderzoeksprojecten waarvoor NIVEL Zorgregistraties gegevens levert, dienen goedgekeurd te worden door de koepel- of beroepsorganisatie van de betreffende zorgdiscipline (zie ook het Governancedocument). Als een aanvraag in behandeling wordt genomen legt het NIVEL de gegevensaanvraag ter goedkeuring voor aan de betreffende koepel- of beroepsorganisatie(s).
 
Daarnaast stelt het NIVEL kosteloos een offerte op. Hierin staan afspraken over wanneer welke gegevens geleverd worden en over de kosten en voorwaarden. Over het algemeen wordt de offerte twee tot vijf weken na de aanvraag door het NIVEL verstuurd. Het moment waarop de gevraagde gegevens geleverd worden wordt gespecificeerd in de offerte, en is onder andere afhankelijk van het moment van acceptatie van de offerte, de beschikbaarheid van de gegevens en de hoeveelheid werk die moet worden verricht om de gegevens te kunnen leveren.


Kosten voor gegevenslevering 2019
Neem contact met ons op voor een kostenindicatie via zorgregistraties@nivel.nl of 030-2729614.

 

Gegevensaanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
 • Goedkeuring van de publicatie door NIVEL Zorgregistraties is vereist voordat de resultaten openbaar kunnen worden gemaakt.
 • De gevraagde gegevens zijn geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen die in de aanvraag zijn opgenomen.
 • De aanvraag interfereert niet met reeds lopende of voorgenomen andere activiteiten.
 • De aanvraag schaadt niet de belangen van de deelnemers.
 • De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.
 • De aanvrager moet vooraf inzage bieden in de conceptpublicatie en het NIVEL ten minste twee weken de mogelijkheid bieden daarop commentaar te leveren.
 • Ten minste één onderzoeker van NIVEL Zorgregistraties is actief, als mede-auteur betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek. NIVEL Zorgregistraties kan deze voorwaarde laten vervallen indien de bijdrage van NIVEL Zorgregistraties aan de publicatie zeer beperkt is.
 • NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wordt als bron vermeld bij publicaties.
 • Er is overeenstemming over de door NIVEL Zorgregistraties in rekening te brengen kosten.
 • Het beoogde product (artikel, rapport, factsheet) bevat een korte privacyparagraaf die wordt aangeleverd door NIVEL Zorgregistraties.
 • Gegevensaanvragen waarin gegevens van verschillende bronnen worden gekoppeld of waarin de vier cijfers van de postcode of het geboortekwartaal van de patiënt betrokken is, worden aanvullend voorgelegd aan de Privacycommissie van NIVEL Zorgregistraties.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier, maar u kunt ook contact opnemen via Zorgregistraties@nivel.nl of direct met één van de contactpersonen.

Overzicht gegevensaanvragen
Hier vindt u een lijst met alle toegekende NIVEL Zorgregistraties gegevensaanvragen. Hier staat informatie over de organisatie van de aanvrager en de aard van het onderzoek. Doorgaans resulteert een gegevensaanvraag in onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten op basis van NIVEL Zorgregistraties vindt u hier.

Gegevensverzameling

NIVEL Zorgregistraties; Gegevens aanvragen.