Afgesloten
2019

Sporten en bewegen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking: belemmeringen en oplossingen

Duur: okt 2018 - mrt 2019

Achtergrond
Met dit onderzoek beogen we zicht te krijgen op de mate waarin mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) sporten en bewegen, wat zij precies doen en of dat aansluit bij hun behoeften. Ook willen we onderzoeken welke knelpunten en stimulansen zij (hebben) ervaren.

Onderzoeksvraag
Hoe ziet de sport- en beweegdeelname van mensen met een lichte verstandelijke beperking eruit?

Resultaat
Met de kennis die dit oplevert kan de bewustwording groter worden over het omgaan met de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking, zodat ze beter gebruik kunnen maken van het bestaande aanbod. En om op basis van de inzichten richtingen te vinden om de doelgroep beter te bedienen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM