Afgesloten
2019

Sporten en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking: belemmeringen en mogelijkheden

Duur: okt 2018 - dec 2019

Achtergrond
nsen met een beperking ervaren soms knelpunten als ze willen sporten en bewegen. Om het aanbod van sport en bewegen beter te matchen met de mogelijkheden en wensen van mensen met een beperking, is het programma Grenzeloos actief van start gedaan. In het kader van dat programma voeren we dit onderzoek uit met als doel al bestaande inzichten aan te vullen te verdiepen.

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking met sporten en bewegen?
2. Welke motieven hebben ze om te sporten en te bewegen?
3. Welke belemmeringen ervaren zij wanneer ze willen sporten en bewegen?
4. Wat zijn de behoeften en hoe kunnen volgens mensen met een lichamelijke beperking zelf de mogelijke verschillen tussen behoeften en mogelijkheden om te sporten worden overbrugd?

Methode
In deze kleinschalige studie vragen we de doelgroep actief mee te denken over de richting van de oplossingen. Dat doen we door een focusgroep te doen met elk van de doelgroepen: mensen met een visuele beperking, mensen met een auditieve beperking, mensen met een motorische beperking die als gevolg daarvan aan een rolstoel zijn gebonden en mensen die dat niet zijn. Parallel wordt een studie uitgevoerd naar sporten en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Resultaat
Het onderzoek draagt bij aan meer bewustwording over het omgaan met de doelgroep, zodat ze beter gebruik kunnen maken van het bestaande aanbod.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM