Blinde vlekken in Europese gezondheidsinformatie

09-06-2008

De Europese Commissie publiceerde op 6 juni het ‘Major and Chronic Diseases Report 2007’. Het rapport beschrijft de beschikbaarheid en kwaliteit van gezondheidsinformatie in Europa voor dertien veel voorkomende chronische aandoeningen. Er zijn grote verschillen tussen de Europese landen.

Zo overlijden in een aantal Europese landen meer mensen vroegtijdig aan hart- en vaatziekten, terwijl dat voor een deel van hen voorkomen had kunnen worden. En oudere mensen met diabetes lijken niet in alle Europese landen adequate zorg te krijgen. Verder beschrijft het rapport de aanwezige gegevens in de Europese landen over autisme, kanker in het algemeen en hematologische kankers in het bijzonder, dementie, depressie, problemen rondom zwangerschap en geboorte, multiple sclerose, aandoeningen van het bewegingsapparaat, mondgezondheid, seksualiteit/problemen met de voortplanting en levensverwachting met chronische ziekte.

Het rapport geeft niet alleen een overzicht van aanwezige data, maar ook van de gebieden waarvoor op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Hierdoor is het een belangrijk instrument voor nationale en internationale beleidsmakers. Daarnaast biedt het inzicht in beschikbare data over chronische ziekten in Europa, en in de vergelijkbaarheid en kwaliteit van die data. Het rapport is daardoor te gebruiken als naslagwerk voor volksgezondheidsexperts en -onderzoekers.

Het rapport is geschreven door experts in de volksgezondheid van de Task Force on Major and Chronic Diseases van de Health Information Strand van het Programme for Community Action in the field of Public Health 2003-2008. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft via het Scientific Assistance Office (SAO) project, dat gefinancierd wordt door DG SANCO (Europese Commissie), bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport. SAO speelde hierin een coördinerende en ondersteunende rol en schreef er aan mee.

Subsidiënt
 

Samenwerkingspartner

Zie ook

Gerelateerde publicaties

Archief