Onderzoek doen met het Nivel

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek binnen een thema in de zorg. Wij kijken ernaar uit met u samen te werken, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg!

Nivel-onderzoek-doen

OrganisatieExpertise, middelen, ervaring én enthousiasme

Bij het Nivel beschikken we over een unieke combinatie van mensen, middelen, data, historie en ervaring, waardoor we in staat zijn kwalitatief hoogstaand onderzoek voor en/of samen met u uit te voeren, op een snelle, efficiënte, complete en wetenschappelijke wijze:

 • Onze uiteenlopende groep onderzoekers heeft een schat aan kennis en ervaring in het doen van onderzoek binnen diverse expertisegebieden.
 • Er lopen in totaal 13 thematische onderzoeksprogramma’s, waarin onze teams met experts veel van ons onderzoek uitvoeren.
 • We beschikken over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur met onze panels en registraties:
  • verschillende panels met zorggebruikers
  • een panel met verpleegkundigen en verzorgenden
  • onze zorgregistraties met data ontwikkeld uit de gegevens die onze - vele - deelnemende eerstelijns zorgverleners al jarenlang ter beschikking stellen aan het Nivel
  • onze beroepenregistraties, met allerlei data over diverse beroepsgroepen in de zorgverlening
 • We beschikken over een enorme hoeveelheid zorgdata, door de jaren heen verzameld en beschikbaar voor (vergelijkend) onderzoek.

Dit gekoppeld aan het enthousiasme van onze medewerkers maakt het Nivel een zeer geschikte partij om onderzoek mee te doen over een thema in de zorg.

Meer wetenInteresse? Neem contact met ons op

We kijken ernaar uit om met u samen te werken!

 • Voor algemene vragen over onderzoek met het Nivel kunt u het hoofd Onderzoek Roland Friele benaderen.
 • Voor meer specifieke onderzoeksvragen kunt u een van onze experts benaderen; zij worden genoemd bij het onderzoeksprogramma waarbinnen zij onderzoek doen (zie ook hieronder).
 • Als u voor uw onderzoek (direct) gebruik wilt maken van een van onze panels of registraties met zorgdata, kunt u de contactpersoon aldaar genoemd benaderen (zie ook hieronder).
   

Onze onderzoeksprogramma's en hun programmaleiders op een rij:
 

Ronald Batenburg Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dolf de Boer Onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Liset van Dijk Onderzoeksprogramma's Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg
Michel Dückers Onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Roland Friele Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Judith de Jong Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing
Joke Korevaar Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg
Jany Rademakers Expertisegebied: Gezondheidsvaardigheden
Robert Verheij Onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem
Cordula Wagner Expertisegebied Patiëntveiligheid


Onze panels en registraties met hun contactpersonen op een rij
 

Jeroen Hasselaar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
 • Contactpersoon: dr. Jeroen Hasselaar
 • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens bij de eerstelijns zorgverleners en levert cijfers bij actuele vragen. Die informatie halen we uit gegevens die honderden zorgverleners, verspreid over het land, aan ons beschikbaar stellen. De verzamelde gegevens analyseren we en gebruiken we voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruik maken van de gegevens.
Ronald Batenburg Beroepenregistraties
 • Contactpersoon: prof. dr. Ronald Batenburg
 • Binnen Beroepenregistraties monitort het Nivel de arbeidsmarkt en de loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten. Het Nivel kan voor u onderzoek uitvoeren over deze arbeidsmarkten en over beroepskrachtenplanning. Ook kunt u op maat steekproeven laten trekken en statistieken aanvragen over beroepenregistraties, bijvoorbeeld die van uw regio.
Sandra van Dulmen Databank Communicatie in de Gezondheidszorg
 • Contactpersoon: prof. dr. Sandra van Dulmen
 • Met onze Databank Communicatie in de Gezondheidszorg laten we zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet. De opnames (video en audio) van geanonimiseerde observaties kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.
Anke de Veer Panel Verpleging & Verzorging
 • Contactpersoon: dr. Anke de Veer
 • Als u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners in de verpleging en verzorging over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving, dan kunt u gebruikmaken van het Panel Verpleging & Verzorging. Onderzoek doen we aan de hand van vragenlijsten aan onze panelleden of subgroepen van panelleden. Ook kunnen we vragenlijsten en data-analyses ontwikkelen voor u.
Anne Brabers Consumentenpanel Gezondheidszorg
 • Contactpersoon: dr. Anne Brabers
 • Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg kunt u onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Dat kan onder de algemene bevolking of binnen specifieke subgroepen plaatsvinden. Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. Ook hebben we de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Ten slotte is het ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.
Juliane Menting Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG)
 • Contactpersoon: dr. Juliane Menting
 • Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Wij zetten het panel in voor het verzamelen van informatie over hun gezondheid, over hun ervaringen met zorggebruik, over de zorg en ondersteuning die ze krijgen en over de behoeften en mogelijkheden die ze hebben om te participeren in de samenleving.
  U kunt panelleden van het NPCG bevragen voor nieuw onderzoek of gebruikmaken van eerder verzamelde gegevens. We bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyses en rapportages. Vragenlijsten kunnen gestuurd worden aan het hele panel of aan subgroepen.
Hille Voss Panel Samen Leven
 • Contactpersoon: dr. Hille Voss
 • Het Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van onderzoek met het panel is het inzichtelijk maken van hun woonsituatie, van de gewenste en ontvangen ondersteuning, van hun persoonlijke behoeften en van de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
  We doen onderzoek aan de hand van vraaggesprekken thuis met mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en aan de hand van interviews en vragenlijstonderzoek met de naasten van deze mensen. Ook u kunt gebruikmaken van het panel voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, of van onze verzamelde gegevens. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.
Monique Heijmans Panel van Mensen met een Longziekte
 • Contactpersoon: dr. Monique Heijmans
 • Het Nivel verzamelt met de Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een longziekte, kortweg de Longmonitor, informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten. Hiervoor maken we gebruik van het Panel van mensen met een Longziekte. De resultaten van dit panelonderzoek zijn belangrijk voor het Longfonds, zorgverleners en -ondersteuners.
  We gebruiken de Longmonitor voor het in kaart brengen van trends en veranderingen. Ook kunnen we de monitor gebruiken voor het beantwoorden van actuele vragen. Ook uw vragen. U kunt ons inzetten voor het gebruikmaken van de data die wij verzamelen, voor het uitvoeren van analyses of om zelf onderzoek doen met het panel.
Dolf de Boer Methode Burgerplatform
 • Contactpersoon: dr. Dolf de Boer
 • Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Beleidsmakers en zorgverleners kunnen hun beleid en uitwerking daarvan in de praktijk verbeteren door burgers er actief bij te betrekken. In interactieve bijeenkomsten bediscussiëren burgers actuele gezondheidsvraagstukken die u aanlevert. Het Nivel brengt de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.
Nivel Kenniscentrum. Onderzoek doen met het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-09-2021; geraadpleegd op 07-12-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoek-doen-met-het-nivel