Publicatie

Publication date
Achievement of weight loss in patients with overweight during dietetic treatment: an observational study in primary healthcare.
Verberne, L.D.M., Leemrijse, C.J., Nielen, M.M.J., Friele, R.D. Achievement of weight loss in patients with overweight during dietetic treatment: an observational study in primary healthcare. PLoS One: 2019, 14(11)
Read online
Authors (4) of this publication:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling en programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar 'Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University