Publicatie

Publication date
Beleid bij psoriasis in de huisartspraktijk nu meer in overeenstemming met de
Donker, G.A., Foets, M., Spreeuwenberg, P., Werf, G.T. van der. Beleid bij psoriasis in de huisartspraktijk nu meer in overeenstemming met de Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1998, 142(24), p. 1379-1383
Doel: onderzoeken van de incidentie van psoriasis en van eventuele
Author of this publication: