Publicatie

Publication date
Buikklachten: fosfomycine tromethanine als tweede keus bij de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties?
Knottnerus, B.J., Nijs, S., Riet, G. ter, Donker, G., Geerlings, S.E., Stobberingh, E. Buikklachten: fosfomycine tromethanine als tweede keus bij de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties? Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(5) 242-243. In: Abstractboek NHG Wetenschapsdag, 15 mei 2008, Rotterdam. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2008.
Read online
Inleiding: Voor de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties zijn, volgens de meest recente NHG-Standaard Urineweginfecties, nitrofurantoïne en trimethoprim de antibiotica van eerste en tweede keus. De resistentiepercentages van Escherichia coli voor deze middelen zijn respectievelijk 2% en 23%. Derde keus is een eenmalige gift fosfomycine tromethamine (FT), waarvan tot dusverre geen resistentie-cijfers in Nederland bekend waren. Het doel van dit onderzoek was om deze resistentiecijfers te bepalen. Methode: Gedurende de periode 2003-2004 werden urinemonsters verzameld van vrouwelijke patiënten met klachten passend bij een ongecompliceerde urineweginfectie. Huisartsenpraktijken (n = 21) verspreid over Nederland en grotendeels behorende tot de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL deden aan het onderzoek mee. De urinemonsters werden voor microbiologisch onderzoek opgestuurd naar een centraal laboratorium. Gevoeligheid van E. coli voor FT werd bepaald met de E-test. Een Minimal Inhibitory Concentration (MIC) van = 64 mg/L werd beschouwd als gevoelig, = 96 mg/L als resistent. E. coli ATCC25922 werd gebruikt als referentiestam. Resultaten: We includeerden 3141 patiënten met klachten. Uit 1705 monsters werd E. coli geïsoleerd, waarvan er 79 (5%) resistent waren voor FT. Er was geen kruisresistentie tussen FT en andere antibiotica. Beschouwing De hoge in-vitrogevoeligheid van E. coli voor FT en het ontbreken van kruisresistentie met andere antibiotica ondersteunen het gebruik van dit middel in de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties in de huisartsenpraktijk. De resultaten suggereren ook dat een hernieuwde discussie over het juiste antibioticum van tweede keus in Nederland op zijn plaats lijkt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling