Publicatie

Capaciteitsramingen aan het werk: een 'rondleiding' door het model.

Batenburg, R. Capaciteitsramingen aan het werk: een 'rondleiding' door het model. Dentz: 2011, 3(5), 48-51
Read online
Nog steeds schrijven meer studenten zich bij de tandheelkundige opleidingen in, dan toegelaten kunnen worden. Het NIVEL heeft samen met het Capaciteitsorgaan een rekenmodel ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor capaciteitsramingen. Het model kan vraag en aanbod in een beroepsgroep berekenen, om de instroom tot een opleiding te bepalen en evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken en behouden. (aut.ref.)