Publicatie

Publication date

Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2017.

Versteeg, S., Batenburg, R. Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2017. Utrecht: Nivel, 2019.
Download the PDF
In 2017 zijn er 9.955 regulier gevestigde huisartsen, waaronder:
- 7.931 zelfstandig gevestigde huisartsen;
- 2.024 HIDHA’s/vaste waarnemers.

Van deze regulier gevestigde huisartsen:
- is 26% jonger dan 40 jaar;
- is 53% een vrouw;
- werkt 68% parttime.

En werkt:
- 17% in een solopraktijk;
- 39% in een duopraktijk;
- 44% in een groepspraktijk.

De capaciteit aan regulier gevestigde huisartsen is goed verspreid over het land. De gemiddelde
huisartsendichtheid is 4,4 fte huisarts per 10.000 inwoners.

In 2017 werken naar schatting 2.172 huisartsen voornamelijk als wisselend waarnemer.

In 2017 tellen we 5.020 huisartsenpraktijken, gevestigd op 3.834 praktijkadressen. Van alle praktijken is:
- 34% een solopraktijk;
- 43% een duopraktijk;
- 23% een groepspraktijk.

Van de 542 praktijkzoekende huisartsen die onze enquête invulden is in 2017:
- 45% wisselend waarnemer;
- 49% HIDHA/vaste waarnemer;
- 5% niet werkzaam als huisarts.

Van de praktijkzoekende huisartsen die gerespondeerd hebben is 65% op zoek naar een eigen praktijk.