Publicatie

Publication date

CQ Index Fysiotherapie, versie 2.3: psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen.

Boer, D. de, Veenhof, C., Delnoij, D. CQ Index Fysiotherapie, versie 2.3: psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen. Utrecht: NIVEL, 2009.
Download the PDF
De CQ-index Fysiotherapie is ontwikkeld om de ervaringen van patiënten met fysiotherapeutische zorg te meten en zo te kunnen vergelijken tussen praktijken. Patiënten beoordelen de fysiotherapeutische zorg over het algemeen goed, met een gemiddelde rapportcijfer van 8,4. Er zijn wel verschillen tussen fysiotherapiepraktijken in het algemene oordeel van cliënten of meer specifiek over bejegening, participatie en therapietrouw of ervaren behandelkwaliteit. De verschillen zijn echter niet groot. In het onderzoek is ook geëxperimenteerd met de methode van dataverzameling. Het merendeel van de patiënten is benaderd per email, de overigen met schriftelijke vragenlijsten. De groep die online is benaderd was systematisch positiever dan de groep die op papier een vragenlijst invulde. De resultaten van een online meting blijken vooralsnog niet zonder meer te vergelijken met een schriftelijke dataverzameling. De CQ-index is de standaard voor het meten van patiëntervaringen. De methode wordt al bij veel verschillende sectoren, aandoeningen en patiëntengroepen toegepast. De fysiotherapeuten waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de lijst voor de fysiotherapie. De herziene lijst is gevalideerd en het discriminerend vermogen getoetst. De lijst is nu gereed voor grootschalig onderzoek onder fysiotherapiepraktijken.