Publicatie

Publication date

De arbeidsmarkt voor forensisch artsen in 2010: met een capaciteitsraming voor 2022/2028.

Batenburg, R.S., Kalf, R.R.J. De arbeidsmarkt voor forensisch artsen in 2010: met een capaciteitsraming voor 2022/2028. www.nivel.nl: NIVEL, 2011. 54 p.
Download the PDF