Publicatie

Publication date

De arbeidsmarkt voor klinisch geriaters in 2009: een studie onder instellingen en afdelingen in Nederland.

Kalf, R.R.J., Batenburg, R.S. De arbeidsmarkt voor klinisch geriaters in 2009: een studie onder instellingen en afdelingen in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2010. 41 p.
Download the PDF