Publicatie

Publication date

De logboekjes tegen het licht: bruikbaarheid van het Medisch Logboek Consumentenpanel Gezondheidszorg, 1993-1995.

Friele, R., Bakker, R.H.C., Vaessen, Y. De logboekjes tegen het licht: bruikbaarheid van het Medisch Logboek Consumentenpanel Gezondheidszorg, 1993-1995. Utrecht/Den Haag: NIVEL, Consumentenbond, 1996. 72 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling