Publicatie

Publication date

De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief.

Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief. In: C.W. Aakster; J.W. Groothoff (Reds.). Medische Sociologie: sociologische perspectieven op ziekte en zorg. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2003. p. 155-162
Download the PDF