Publicatie

Publication date
Determining chain digitisation maturity: a survey among Dutch CIOs.
Plomp, M.G.A., Batenburg, R.S., Rooij, R.C.M. van. Determining chain digitisation maturity: a survey among Dutch CIOs. Electronic Markets: 2012, 22(4), 283-293
Download the PDF
Author of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)