Publicatie

Publication date

Een governance, risicomanagement en compliance (GRC) volwassenheidsmodel voor de Nederlandse ziekenhuizen.

Shahim, A., Batenburg, R. Een governance, risicomanagement en compliance (GRC) volwassenheidsmodel voor de Nederlandse ziekenhuizen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie: 2013, 87(11), 473-482
Download the PDF
In dit artikel presenteren wij de eerste aanzet tot een maturity model (hierna: 'volwassenheidsmodel’) om de volwassenheid van Nederlandse ziekenhuizen op het terrein van governance, risicomanagement en compliance (verder: GRC) vast te stellen, te monitoren en te verbeteren. Een literatuurstudie over de gezondheidszorg en een uitgebreide vergelijking van bestaande volwassenheidsmodellen hebben gediend als input voor de eerste versie van het model. Het model is vervolgens getest door middel van interviews met senior managers van grote ziekenhuizen en in twee versies bijgewerkt en verfijnd. Het model bestaat uit 14 verschillende dimensies die zijn gebaseerd op de hoofdelementen van GRC in de dagelijkse praktijk van ziekenhuizen en vijf volwassenheidsniveaus. (aut.ref.)