Publicatie

Publication date

Einde vestiging en einde registratie als huisarts: vergelijking moment van uitschrijving huisartsen bij de RGS en einddatum laatst bekende vestiging bij het NIVEL, voor in 2014 en 2015 uitgeschreven huisartsen.

Velden, L. van der, Hassel, D. van, Batenburg, R. Einde vestiging en einde registratie als huisarts: vergelijking moment van uitschrijving huisartsen bij de RGS en einddatum laatst bekende vestiging bij het NIVEL, voor in 2014 en 2015 uitgeschreven huisartsen. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download the PDF
In dit onderzoek is gekeken naar alle huisartsen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven als huisarts door de RGS. Van hen is in de NIVEL huisartsenregistratie nagegaan wat de laatste vestiging was als zelfstandig gevestigd huisarts of HIDHA. Voor degenen waarvan een dergelijke vestiging bekend was, is vervolgens berekend hoeveel jaar verstreken zijn tussen de laatste bekende vestiging en het moment van uitschrijven.

De meeste huisartsen worden uitgeschreven binnen 5 jaar na beëindiging van een vestiging als zelfstandig gevestigd huisarts of HIDHA. Voor 80% van de uitgeschreven huisarts geldt namelijk dat zij ergens tussen 0 en 5 jaar voor het beëindigen van hun registratie nog een dergelijke vestiging hebben gehad. Een kleine minderheid van 11% wordt uitgeschreven, zonder daarvoor een dergelijke vestiging te hebben gehad. Een eveneens kleine minderheid van 9% wordt pas na 6 jaar of later uitgeschreven. Daarbij geldt dat 5% 6-9 jaar na beëindiging van een vestiging wordt uitgeschreven en 4% na 10 jaar of meer.

Het zijn vooral degenen die relatief jong zijn op het moment van uitschrijven, die relatief vaak nog niet gewerkt hebben als zelfstandig gevestigd huisarts of HIDHA. Van degenen die nog geen 40 jaar oud zijn op het moment van uitschrijven, is 73% nog niet gevestigd geweest. Van degenen die 40-54 jaar oud zijn op het moment van uitschrijven, is ongeveer 40% nog niet gevestigd geweest. Voor degenen die 55-59 jaar oud zijn op het moment van uitschrijven, is nog maar ongeveer 7% nog niet gevestigd geweest, bij 60-64 jaar 3% en bij de ouderen 0%.

Het zijn verder vooral degenen die relatief oud zijn op het moment van uitschrijven, die al langer dan 5 jaar gestopt waren met het werken als zelfstandig gevestigd huisarts of HIDHA. Van degenen die nog geen 40 jaar oud zijn, was niemand meer dan 5 jaar eerder gestopt. Van degenen die 40-44 jaar waren, was dat 5%. Van degenen die 45-49 of 50-54 jaar waren was het 15%, en 20% van degenen die 55-59 jaar waren. Opvallend genoeg is het voor degene die 60-64 waren “slechts” 8% en 5% voor degenen die 65-59 jaar waren. Maar voor degenen die 70-74 jaar waren was het 29% en voor degenen die 75 jaar of ouder waren zelfs 100%.

Degenen die volgens de database van het NIVEL nog niet gevestigd zijn geweest als zelfstandige of HIDHA op het moment dat ze door de RGS worden uitgeschreven, zijn waarschijnlijk wel actief geweest als waarnemer. Daar kon nu echter niet naar gekeken worden. Daarop wordt straks nog wel zicht verkregen door een enquête die wordt uitgezet onder alle huisartsen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven als huisarts door de RGS.

Ook degenen die volgens de database van het NIVEL al meer dan 5 jaar geleden gestopt zijn met werk als zelfstandige of HIDHA op het moment dat ze door de RGS worden uitgeschreven, zijn waarschijnlijk in de tussentijd actief geweest als waarnemer. Voor de 5-jaarlijkse herregistratie als huisarts wordt door de RGS namelijk gekeken of men in de periode daarvoor voldoende werk als huisarts heeft gedaan. Het kan echter ook zijn dat men werkte in het buitenland als huisarts. Ook kan het zijn dat ze vooral “gelijkschakelde activiteiten” ontplooiden, door actief te zijn binnen de huisartsgeneeskunde, zonder daarbij patiëntenzorg te verlenen. Ook daar kon nu niet naar gekeken worden. Wel wordt ook hierop straks meer zicht verkregen door de enquête die wordt uitgezet onder alle huisartsen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven als huisarts door de RGS.