Publicatie

Publication date

Erectie bij een kleuter door "high-flow" -priapisme: spoedgeval.

Donker, G.A. Erectie bij een kleuter door "high-flow" -priapisme: spoedgeval. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2005, 149(10), 538-541
Een gezonde jongen van 5 jaar werd bij de huisarts gebracht wegens sinds enkele dagen opgemerkt priapisme zonder overige klachten. Angiografisch onderzoek toonde een arterioveneuze fistel vanuit de linker A. dorsalis penis aan die succesvol geëmboliseerd werd. De diagnose luidde: ‘high flow’- priapisme. In de anamnese was een mogelijke oorzaak een val uit een schommel 2 weken voor de embolisatie. De doktersvertraging ontstond door onbekendheid met het zeldzame ziektebeeld; vanwege de kans op impotentia coeundi gaat het om een spoedgeval.(aut. ref.)
Gegevensverzameling