Publicatie

Publication date

Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport II: rapportage op basis van peiling onder consumentenpanel.

Ros, C.C., Friele, R.D., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport II: rapportage op basis van peiling onder consumentenpanel. Utrecht: NIVEL, 1997. 56 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling