Publicatie

Publication date

Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport III: ervaringen van ziekenfondsen bij uitvoering van de eigen-bijdrageregeling najaar 1997.

Ros, C.C., Hutten, J.B.F., Delnoij, D.M.J., Friele, R.D., Groenewegen, P.P. Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport III: ervaringen van ziekenfondsen bij uitvoering van de eigen-bijdrageregeling najaar 1997. Utrecht: NIVEL, 1998. 42 p.
Download the PDF