Publicatie

Publication date
Evaluation of mobile systems: an integrative framework.
Högler, T., Versendaal, J., Batenburg, R. Evaluation of mobile systems: an integrative framework. In: Proceedings of the Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico, August 13-15, 2015.
Read online
Author of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)