Publicatie

Publication date

Evenwicht op de arbeidsmarkt van de zorg: een urgente en complexe beleidsopgave.

Batenburg, R. Evenwicht op de arbeidsmarkt van de zorg: een urgente en complexe beleidsopgave. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: 2021, 37(2), p. 133-136.
Download the PDF