Publicatie

Publication date
Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument. Steekproeftrekking en dataverzameling (Deel 1).
Sixma, H., Hendriks, M., Boer, D. de, Delnoij, D. Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument. Steekproeftrekking en dataverzameling (Deel 1). Utrecht: NIVEL, 2008.
Download the PDF
Author of this publication: