Publicatie

Publication date

Het huisartsgeneeskundig handelen bij erectieproblemen: gegevens uit de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland.

Kedde, H., Donker, G. Het huisartsgeneeskundig handelen bij erectieproblemen: gegevens uit de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland. Huisarts en Wetenschap: 2006, 49(8), 410-414
Read online
Achtergrond: In 2003 en 2004 hebben de peilstations van de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) in respectievelijk 42 en 38 huisartsenpraktijken gegevens verzameld over het huisartsgeneeskundig handelen bij erectieproblemen. Methode De huisartsen registreerden alle patiënten die erectieproblemen hadden, en specificeerden het erectieprobleem op een vragenlijst. Tevens rapporteerden zij of het probleem samenhing met andere problemen, of de partner bij het consult aanwezig was, de rangorde en duur van het consult, eventuele verrichtingen en of zij een afspraak maakten voor een vervolgconsult en/of een verwijzing. Resultaten: In 150 consulten registreerden de huisartsen een erectieprobleem. In 104 gevallen ging het om een eerste consult. De erectieproblemen hingen volgens de huisarts het vaakst samen met lichamelijke problemen en met medicijngebruik. In ruim 80% van de eerste consulten nam de huisarts een seksuele anamnese af; in ruim de helft van de gevallen gaf hij informatie en advies. Bij slechts ongeveer 10% van deze eerste consulten was de partner aanwezig. Het merendeel van de patiënten kreeg in het eerste of het vervolgconsult medicijnen voor de erectieproblemen. In ongeveer de helft van alle eerste consulten maakte de huisarts een afspraak voor een vervolgconsult. Het aantal verwijzingen was zeer gering. Conclusie: Erectieproblemen worden in de huisartsenpraktijk veelal behandeld zonder aanwezigheid van de partner. De behandeling is meestal medicamenteus.(aut.ref.)
Gegevensverzameling