Publicatie

Publication date

Het influenzaseizoen 2014/2015 in Nederland: een zeer langdurige epidemie.

Jong, J.C. de, Donker, G.A., Meijer, A., Hoek, W. van der, Lange, M.M.A. de, Rimmelzwaan, G.F., Koopmans, M.P.G. Het influenzaseizoen 2014/2015 in Nederland: een zeer langdurige epidemie. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie: 2015, 23(4), 150-156
Read online
De influenza-epidemie van het seizoen 2014/2015 was uitzonderlijk lang, 21 weken, langer nog dan die van 2012/2013, die 18 weken telde. In week 8 was de incidentie maximaal, met 16,2 influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) per 10.000 inwoners. Uit de gegevens van het NIVEL/
RIVM-systeem gebaseerd op huisartsen blijkt dat type A dominant was, waarbij de A(H3N2)-virussen overheersten. Bij A(H1N1)pdm09- en influenza B-virussen van de fylogenetische lijn B/Yamagata/16/88 werd ten opzichte van seizoen 2013/2014 geen significante antigene drift geconstateerd. Bij A(H3N2)-virussen is sinds het seizoen
2011/2012 wel antigene drift opgetreden. De vaccinstammen kwamen antigenetisch goed overeen met de epidemische A(H1N1)pdm09-virusisolaten, maar evenals in het vorige seizoen slecht met de A(H3N2)- en niet optimaal met de B-virussen. Voor het seizoen 2015/2016 op het noordelijk halfrond heeft de WHO de volgende vaccinsamenstelling aanbevolen:
• voor A(H1N1)pdm09: weer een A/California/7/2009-achtig virus;
• voor A(H3N2): een A/Switzerland/9715293/2013-achtig virus;
• voor B: een B/Phuket/3073/2013-achtig virus, van de lijn B/Yamagata/16/88.
Van de 874 geteste virussen was er één, een A(H1N1) pdm09-virusisolaat, dat een sterk verminderde gevoeligheid voor oseltamivir vertoonde; een deel van de virussen in dit isolaat bevatte de H275Yaminozuursubstitutie in het neuraminidase. (aut. ref.)
Gegevensverzameling