Publicatie

Publication date

Het influenzaseizoen 2015/2016 in Nederland: beheerst door influenza A(H1N1)pdm09- en B/Victoria/2/87-lijn-virussen.

Jong, J.C. de, Meijer, A., Donker, G.A., Hoek, W. van der, Lange, M.M.A. de, Rimmelzwaan, G.F., Koopmans, M.P.G. Het influenzaseizoen 2015/2016 in Nederland: beheerst door influenza A(H1N1)pdm09- en B/Victoria/2/87-lijn-virussen. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie: 2016, 24(4), 181-187
Read online
De influenza-epidemie van het seizoen 2015/2016 begon in week 1 van 2016 en duurde 11 weken. In week 7 was de incidentie maximaal met 14,7 geregistreerde patiënten met
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) per 10.000 inwoners.
De A(H1N1)pdm09-virussen domineerden. Virussen van dit subtype zijn sinds de pandemie van 2009 antigenetisch niet significant veranderd en het gebruikte vaccin was tegen deze virussen dus optimaal werkzaam. Evenals in het voorgaande seizoen, behoorde het circulerende A(H1N1)pdm09-virus fylogenetisch tot clade 6B.1.
Daarnaast werden ook frequent influenza B-virussen van de fylogenetische lijn B/Victoria/2/87 (clade 1A) waargenomen. Binnen deze lijn was sinds het seizoen
2013/2014 wel antigene drift opgetreden. Het in 2015/2016 gebruikte vaccin bevatte echter een virus van de lijn B/Yamagata/16/88, zodat de vaccinstam dus niet overeenkwam met de meeste B-virussen. Bij de zelden aangetroffen virussen van de B/Yamagata/16/88-lijn (clade
3) werd, vergeleken met seizoen 2013/2014, geen significante antigene drift geconstateerd.
Influenza A(H3N2)-virussen werden weinig frequent gedetecteerd. Fylogenetisch behoorden de meeste tot clade 3C.2a en enkele tot clade 3C.3b, die beide het voorgaande seizoen ook al circuleerden.
Voor het seizoen 2015/2016 op het noordelijk halfrond had de WHO de volgende vaccinsamenstelling aanbevolen:1
• voor A(H1N1)pdm09: een A/California/7/2009-achtig virus;
• voor A(H3N2): een A/Switzerland/9715293/2013-achtig virus;
• voor B: een B/Phuket/3073/2013-achtig virus, van de lijn B/Yamagata/16/88.
Van de 1247 geteste virussen was er één A(H1N1) pdm09-virusisolaat, dat een sterk verminderde gevoeligheid voor oseltamivir vertoonde. Een deel van de virussen in dit isolaat bevatte de H275Yaminozuursubstitutie in het neuraminidase. Eén A(H3N2) virus vertoonde sterk verminderde gevoeligheid voor oseltamivir en zanamivir, mogelijk veroorzaakt door de
aangetroffen E105K-aminozuursubstitutie.
Gegevensverzameling