Publicatie

Publication date
Het profiel en arbeidsmarktgedrag van waarnemers in de huisartsenzorg: analyses op basis van de WADI-enquêtedata 2010-2011.
Hassel, D. van, Batenburg, R., Velden, L. van der. Het profiel en arbeidsmarktgedrag van waarnemers in de huisartsenzorg: analyses op basis van de WADI-enquêtedata 2010-2011. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download the PDF
Gegevensverzameling
Authors (2) of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)