Publicatie

Publication date

Het vergelijken van patiëntervaringen tussen zorgaanbieders: meerwaarde van ordinale modellen voor indicatoren gebaseerd op één vraag met een beperkt aantal antwoordcategorieën.

Boer, D. de, Hoek, L. van der. Het vergelijken van patiëntervaringen tussen zorgaanbieders: meerwaarde van ordinale modellen voor indicatoren gebaseerd op één vraag met een beperkt aantal antwoordcategorieën. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download the PDF
Het openbaar maken van cijfers over kwaliteit van zorg kan grote (financiële) consequenties hebben voor zorgaanbieders. Het is dan ook essentieel dat de best mogelijke analysetechnieken worden gebruikt om die cijfers te berekenen. In dit rapport is bekeken in hoeverre ordinale multilevel regressie-analyses tot andere resultaten leiden voor scores die gebaseerd zijn op één enkele vraag met een beperkt aantal antwoordcategorieën in vergelijking met lineaire of logistische regressie analyses. De verschillen met lineaire multilevel regressie blijken beperkt, maar zeker niet verwaarloosbaar. Tevens is gebleken dat de resultaten van deze techniek zodanig kunnen worden bewerkt dat de interpretatie en presentatie nauw aan kan sluiten bij de reeds bestaande strategieën. Het toevoegen van ordinale multilevel regressie aan de bestaande technieken voor het analyseren van gegevens over kwaliteit van zorg wordt dan ook aanbevolen.