Publicatie

Publication date
Huisartsenzorg in cijfers: voorspellen klachten een bacteriële bovensteluchtweginfectie?
Gageldonk, R. van, Donker, G., Peeters, M. Huisartsenzorg in cijfers: voorspellen klachten een bacteriële bovensteluchtweginfectie? Huisarts en Wetenschap: 2007, 50(3), 85
Acute luchtweginfectie veroorzaken een aanzienlijke ziektelast en zijn een veelvoorkomen de reden om de huisarts te consulteren. De meeste bovensteluchtweginfecties worden door virussen veroorzaakt en behoeven geen behandeling met antibiotica. Om gerichter antibiotica voor te kunnen schrijven, hebben wij gekeken of er specifieke klachten zijn die het waarschijnlijk maken dat de patiënt een bacteriële infectie heeft.(aut. ref.)
Gegevensverzameling