Publicatie

An insight into the difficulties of software development projects in the pharmaceutical industry.
Hajou, A., Batenburg, R.S., Jansen, S. An insight into the difficulties of software development projects in the pharmaceutical industry. Lecture Notes on Software Engineering: 2015, 3(4), 267-274
Read online
Author of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)