Publicatie

Publication date
Medisch moleculair microbiologen in Nederland: een eerste capaciteitsraming.
Schepman, S.M., Batenburg, R.S. Medisch moleculair microbiologen in Nederland: een eerste capaciteitsraming. Utrecht: NIVEL, 2011.
Download the PDF
Gegevensverzameling
Author of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)