Publicatie

Publication date

Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015.

Velden, L. van der, Hassel, D. van, Batenburg, R. Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download the PDF
In het kader van een onderzoek naar trends in de uitstroom van huisartsen, is gekeken naar gegevens over het aantal uitgeschreven huisartsen in de afgelopen 25 jaar. Op basis daarvan wordt verwacht dat het aantal uitgeschreven huisartsen (nu ongeveer 300 per jaar) iets zal gaan stijgen, evenals het aandeel vrouwen daarin (nu 25%). De leeftijdsverdeling zal waarschijnlijk hetzelfde blijven als nu, wat neerkomt op ongeveer 25% die uitgeschreven wordt voor hun 60-ste, 30% die uitgeschreven wordt tussen het 60-ste en 65-ste levensjaar en 45% die uitgeschreven wordt na het 65-ste levensjaar.

Trends in aantallen?
In de laatste 10 jaar blijkt er sprake te zijn van een enigszins schommelend aantal van tussen grofweg 250 en 350 huisartsen per jaar te zijn die uitgeschreven zijn. In de aantallen per jaar lijkt daarbij geen duidelijke trend aanwezig.
In de 10 jaar daarvoor lag het aantal uitschrijvingen grofweg tussen de 150 en de 350, met per 5 jaar steeds eerst een piek van rond de 350 en daarna een gestage daling tot rond de 150. Deze periodiciteit heeft van doen gehad met de 5-jaars herregistratie procedure.
In de 5 jaar daarvoor was dit ook min of meer het geval, met als grote uitzondering het jaar 1992. In dat jaar zijn namelijk 730 huisartsen uitgeschreven.

Trends in aandeel vrouwen?
Het aandeel vrouwen is over de gehele periode grofweg tussen de 15% en 30% geweest, met in de laatste tien jaar een aandeel van rond de 25%. Er lijkt geen sprake van een systematische trend.

Trends in aandeel jongeren en ouderen?
Vijfentwintig jaar terug was bijna de helft van de uitgeschreven huisartsen jonger dan 40 jaar. Vanaf het jaar 2000 is het echter ongeveer 10%. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 40-49 jaar, was tot en met het jaar 2000 vaak rond de 15%, maar met uitschieters naar 35-40%. Samen met degenen van onder de 40 jaar, zorgde dit voor een aandeel van rond de 60% die nog geen 50 jaar oud waren in de jaren 1990, 1991 en 1994 en 1995. In de jaren 2000 en 2001 ging het om een aandeel van rond de 45% die nog geen 50 jaar oude waren op het moment van uitschrijven. In de laatste tien jaar is het aandeel “jongeren” van onder de 50 jaar echter rond de 15%.
Het aandeel uitgeschreven huisartsen van 50-59 jaar, is in de afgelopen 25 jaar gestegen van 4% in 1990, naar 40% in 2004, om daarna weer te dalen tot 13% in 2012. Daarna is het stabiel gebleven. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 60-64 jaar was eerst ongeveer 20%, maar was van 2006 tot 2013 ongeveer 40%. Daarna is het gedaald tot ongeveer 25%. Het aandeel met een leeftijd van 65-69 jaar fluctueerde nogal: van grofweg 10% tot 40%. Het aandeel uitgeschreven huisartsen met een leeftijd van 70 jaar is gedaald van 11% in 1990 tot 1-3% vanaf 2001 tot aan nu.

Toekomstverwachtingen?
Alhoewel het aantal uitgeschreven huisartsen de laatste tien jaar redelijk stabiel is geweest op ongeveer 300 per jaar, mag voor de toekomst een stijging verwacht worden. Die verwachte stijging komt door de wat grotere aantallen huisartsen die in het recente verleden zijn opgeleid. Ook voor het aandeel vrouwen geldt dat deze in het verleden redelijk stabiel is geweest op ongeveer 25%, maar dat er voor de toekomst een stijging verwacht mag worden. Die verwachte stijging komt door de wat grotere aantallen vrouwelijk huisartsen die in het recente verleden zijn opgeleid. Het aandeel jongeren was vroeger relatief hoog, met een aandeel van rond de 50% en soms wel 60% voor de groep jonger dan 50 jaar. Tegenwoordig heeft de groep van onder de 50 jaar een aandeel van rond de 15%. Het aandeel ouderen met een leeftijd van 60 jaar of ouder fluctueerde tegelijkertijd van rond de 30% in 1990, 66% in 1996, 22% in 2000, 54% in 2002, 29% in 2004 tot 75% in 2014. Voor de toekomst zou verwacht kunnen worden dat het aandeel ouderen van met name 65 jaar en ouder nog wat zou kunnen toenemen, aangezien de algemene trend is dat de pensioenleeftijd opschuift van 65 naar 67 jaar. Maar door de grotere aantallen huisartsen die in de laatste jaren zijn opgeleid, kan ook juist het aandeel jongeren dat uitgeschreven wordt gaan toenemen. Per saldo verwachten wij geen grote verandering in de leeftijdsverdeling. (aut. ref.)