Publicatie

Publication date

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II: ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen.

Janse, A.F.C., Hutten, J.B.F., Spreeuwenberg, P. Patiënten oordelen over ziekenhuizen II: ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: NIVEL, 2002.
Download the PDF
Hoewel patiënten niet over alle onderdelen van de ziekenhuiszorg even goed te spreken zijn, zouden ze vrijwel allemaal bij een volgende behandeling weer kiezen voor hetzelfde ziekenhuis. Een belangrijk punt van kritiek is de informatievoorziening. Bijna de helft van de respondenten wist niet van eventuele behandelingsalternatieven. Een kwart van de patiënten wist tijdens de opname niet hoe lang de behandeling ongeveer zou duren of hoe pijnlijk deze zou zijn.
Bijna een kwart van de ziekenhuispatiënten is van mening dat zij tijdens hun ziekenhuisopname niet snel genoeg een arts konden aanspreken als ze iets wilden weten. Verpleegkundigen waren een stuk makkelijker te benaderen. Ook de informatievoorziening bij ontslag is een zwak punt. Eenderde van de patiënten wist niet wat te doen in geval van nood, of wanneer contact moest worden opgenomen met de huisarts, en wordt daar onnodig onzeker door. Over de bejegening op de polikliniek is 80% te spreken. Zo blijkt dat tweederde van de patiënten van mening is dat de arts hen liet meebeslissen, terwijl bijvoorbeeld 86% van mening is dat ze voldoende tijd hadden om te praten en dat hun arts zorgde voor voldoende rust en privacy. Over de bejegening door artsen gedurende de opname zijn minder patiënten goed te spreken. Ruim eenderde zegt dat de arts hen niet liet meebeslissen over de behandeling. Dit verschilt per specialisme: van KNO-artsen en orthopeden zegt een kwart van de patiënten niet betrokken te zijn bij de behandelingsbeslissing, bij patiënten van cardiologen en internisten is dat de helft. Patiënten met een spoedopname oordelen vrijwel allemaal bijzonder positief over de manier waarop zij in het ziekenhuis werden ontvangen. Dit geldt ook voor de overgrote meerderheid van de patiënten met een geplande opname. Bovengenoemde resultaten komen uit een onderzoek naar de patiëntvriendelijkheid van ziekenhuizen, dat het Nivel samen met en in opdracht van de Consumentbond heeft uitgevoerd. De uitkomsten van de vergelijking tussen de ziekenhuizen worden in de Consumentengids van juli 2002 gepubliceerd. Aan het onderzoek werkten 37 ziekenhuizen intensief mee en gaven 40.647 patiënten hun mening. Het betrof patiënten van de poliklinieken en opnameafdelingen van cardiologie, interne geneeskunde, chirurgie, gynaecologie, orthopedie en KNO en patiënten van het laboratorium voor bloedonderzoek en de röntgenafdeling. Het ministerie van VWS financierde het onderzoek. De Consumentenbond pleit er al geruime tijd voor patiënten meer inzicht in de zorg te geven (transparantie). Onafhankelijke informatie over het zorgaanbod is een belangrijke voorwaarde voor invloed van de klant op de zorg (vraagsturing). Met de resultaten van dit onderzoek kunnen ziekenhuizen kwaliteitsverbeteringen doorvoeren die de patiënten belangrijk vinden en patiënten kunnen ze gebruiken bij de keuze voor een ziekenhuis. In het onderzoeksrapport staan de resultaten voor de individuele specialismen beschreven en worden de ziekenhuizen vergeleken. Volgens het Nivel en de Consumentenbond moet in toekomstig onderzoek naar de vergelijking tussen ziekenhuizen ook aandacht besteed worden aan de medisch-technische kwaliteit, en de expertise.