Publicatie

Publication date

Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: aantallen, kenmerken en geografische spreiding.

Hassel, D. van, Batenburg, R., Velden, L. van der. Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: aantallen, kenmerken en geografische spreiding. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download the PDF
Dit onderzoek geeft nieuw inzicht in de aantallen, kenmerken en geografische spreiding van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH’s) in Nederland. Deze gegevens zijn nodig voor het Capaciteitsplan Huisartsenzorg 2016 en zijn vooral belangrijk voor een schatting van ‘hoeveel’ taakherschikking van huisarts naar POH’s heeft plaatsgevonden en nog gerealiseerd kan worden. Voor dit onderzoek is een enquête uitgezet onder POH’s en zijn gegevens over POH’s in praktijken uit de NIVEL-huisartsenregistratie gebruikt. Een belangrijke conclusie is dat de functie POH de afgelopen jaren opnieuw ruim is gegroeid in vergelijking met de laatste uitgebreide studie naar de omvang van de arbeidsmarkt van POH’s uit 2011. Zowel de POH somatiek als de POH GGZ vormt meer dan eens een vast onderdeel van het team in de huisartsenpraktijk.
Gegevensverzameling