Publicatie

Publication date
Primary care in 34 countries: perspectives of general practitioners and their patients. = Eerstelijnszorg in 34 landen: perspectieven van huisartsen en hun patiënten.
Schäfer, W.L.A. Primary care in 34 countries: perspectives of general practitioners and their patients. = Eerstelijnszorg in 34 landen: perspectieven van huisartsen en hun patiënten. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download the PDF