Publicatie

Publication date

Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises.

Dückers, M.L.A. Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012. 92 p.
Read online