Publicatie

Publication date
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017.
Visser, M., Aar, F. van, Coul, E.L.M. Op de, Slurink, I.A.L., Wees, D.A. van, Hoenderboom, B.M., Daas, C. den, Woestenberg, P.J., Götz, H.M., Sighem, A.I. van, Nielen, M.M.J., Benthem, B.H.B. van. Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.
Gegevens verzameling
Author of this publication: