Publicatie

Publication date

Social networks of nursing staff and organizational performance: a study in long-term care facilities = Sociale netwerken van verzorgend personeel en prestaties van zorgorganisaties: een studie in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Beek, A.P.A. van. Social networks of nursing staff and organizational performance: a study in long-term care facilities = Sociale netwerken van verzorgend personeel en prestaties van zorgorganisaties: een studie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: NIVEL, 2013. 191 p. Proefschrift Universiteit Utrecht.
Download the PDF