Publicatie

Publication date

Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan?

Jacobs-van der Bruggen, M., Donker, G., Verkleij, H., Baan, C. Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan? Huisarts en Wetenschap: 2007, 50(5), 198-202
Huisartsen adviseren patiënten regelmatig te stoppen met roken. Er is een goede stop-methode beschikbaar die bij veel huisartsen bekend is, maar die kan nog vaker worden gebruikt.

Stop-stappenplan
Huisartsen adviseren vooral rokers met klachten door het roken of met een chronische aandoening om te stoppen. Bij een op de vier schrijven ze een geneesmiddel voor dat helpt om te stoppen met roken. En bijna de helft van de huisartsen gebruikt bij de adviezen de Minimale Interventiestrategie Stoppen met Roken (MIS). Dit is een beproefde methode waarmee ze rokers volgens een vast stappenplan kunnen begeleiden. Volgens de onderzoekers kan deze methode nog veel vaker worden ingezet.

Actueel beeld
Om een actueel beeld te krijgen van adviezen om te stoppen met roken in de huisartspraktijk, vroegen onderzoekers van het NIVEL en het RIVM de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations van het NIVEL naar hun stoppen-met-roken-adviezen. Deze verzameling huisartsenpraktijken is representatief voor Nederland. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het meinummer van Huisarts & Wetenschap.
Gegevensverzameling