Publicatie

Publication date

Tijden in de gezondheidszorg: een inventarisatie in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling.

Lindert, H. van, Friele, R., Verweij, J., NIVEL. Tijden in de gezondheidszorg: een inventarisatie in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. Den Haag: Projectbureau Dagindeling, 2000. 74 p. p.
Download the PDF